Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka Prywatności - RODO

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dane osobowe

2.1 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

 1. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
 2. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
 3. przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt.2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt.2.4.

2.3 Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.4 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych osób dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, Sprzedawca otrzymuje te dane od  PayU, za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2.5 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów. Dane osobowe Użytkowników (w tym ich adresy e-mail) mogą być także ujawniane przez Sprzedawcę DreamCommerce w związku z prowadzeniem Sklepu przez Sprzedawcę, w tym w związku z wykonywaniem przez DreamCommerce na rzecz Sprzedawcy czynności wynikających z umowy pomiędzy Sprzedawcą a DreamCommerce, umożliwiającej Sprzedawcy korzystanie z narzędzi służących do prowadzenia Sklepu.

2.6 Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

2.7 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

2.8 Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

3. Ciasteczka (cookies)

3.1 Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików „cookies” określa Polityka Cookies zamieszczona pod następującym adresem http://istore.net.pl/pliki/pdf/iStore_-_informacja_o_cookies.pdf.

 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO

 

W związku z dokonaniem od nas zakupu bądź rejestracją w naszym sklepie internetowym otrzymaliśmy Państwa dane osobowe.

 

Jeżeli Państwo nie wyrażają zgody na przetwarzanie Państwa danych danych osobowych proszę o odstąpienie od umowy sprzedaży i poinformowanie nas o nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 

W przeciwnym razie uznamy, że Państwo wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POKPOL Sp. z o.o. zgodnie z wymienionymi dalej celami.

 

Zgodnie z zasadami rozporządzenia RODO przekazujemy do Państwa wiadomości następujące informacje :

Administratorem danych osobowych jest :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POKPOL Sp. z o.o.

ul.GDańska 5, 64-915 Jastrowie

( zwaną dalej POKPOL)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez POKPOL można uzyskać wysyłając zapytanie do obsługi biura na adres e-mail: biuro@pokpol.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy podany wyżej.

1. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będziemy przetwarzać na podstawie Państwa zgody ( zgodnie z art 6 pkt 1 litera a rozporządzenia RODO).
Jeśli dokonacie Państwo rejestracji nie składając zamówienia - Państwa dane będą przetwarzane w celu udostępnienia Państwu usług oferowanych przez POKPOL dla użytkowników zarejestrowanych.

Jeśli dokonacie Państwo rejestracji oraz złożycie zamówienie - Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnego procesu reklamacyjnego. Będą przetwarzane również w celach podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeśli wyrazicie państwo zgodę na dopisanie do newslettera - Państwa dane będą przetwarzane przez POKPOL w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego e-maili w celach: informacyjnych, marketingowych, przedstawiania ofert handlowych, prowadzenia działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

 

2. PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane , z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom współpracującym z POKPOL danych tylko w związku z realizacją celów opisanych wcześniej.

 

3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego wcześniej.

 

4. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. przenoszenia danych;

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  4. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  5. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych (adresu e-mail) ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wysyłki newslettera.

 

Podanie tych informacji jest niezbędne do realizacji celów opisanych wcześniej. Bez ich podania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług oferowanych użytkownikom zarejestrowanym czy zrealizować zamówienia z użyciem sklepu.

 

5. INFORMACJA O PROFILOWANIU

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ( w tym profilowania ).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

  

  SPRAWDŹ NASZE AUKCJE ALLEGRO !

  pokpol/sklep

Sklep internetowy Shoper.pl